TRACTAMENTS

Intervencions en la millora de la salut mental

En algun moment de la nostra vida hem d’afrontar situacions que ens resulten complicades i no sabem resoldre amb els nostres propis recursos personals o socials.
És en aquests moments difícils on l’ajuda d’un professional és clau.
Un cop es demana ajuda, aquesta pot ser, des d’unes entrevistes puntuals fins a una psicoteràpia breu o a llarg termini.
A partir d’un procés diagnòstic, concretarem l’objectiu a treballar i establirem una durada aproximada que sempre dependrà del tipus de conflicte i de l’evolució.

Adults

La psicoteràpia és l’eina de treball a través de la qual es busca la millora en la salut mental de les persones. S’estableix una relació de confiança pacient-terapeuta que servirà per pensar i treballar conjuntament aquells aspectes que dificulten un funcionament més sa en la persona.

L’objectiu final sempre és promoure un benestar del/la pacient, ajudar a viure millor, sense el patiment o l’angoixa que sovint es genera arran de conflictes personals, familiars, laborals…
Sovint, la resistència o la por a demanar ajuda fa que una situació dolorosa es cronifiqui quan, amb suport, es pot treballar amb més facilitat.

Algunes dificultats a treballar poden ser:

Adolescents

L’adolescència és una etapa de transició entre la infantesa i l’adultesa. Sovint aquesta etapa es fa difícil per a qui la passa i també per a la família que acompanya l’adolescent. El primer que hem de diferenciar són els aspectes comuns a l’adolescència, d’aquells aspectes que poden esdevenir psicopatològics, sovint representats a través de les pors desmesurades, l’angoixa, la impulsivitat, les adiccions, etc.

L’objectiu és aconseguir que l’adolescent acabi reconeixent i creient en els seus propis recursos personals que, de vegades, queden compromesos.

La psicoteràpia dóna un espai de reflexió a l’adolescent que li permetrà agafar confiança en aquest camí cap a la vida adulta.

Algunes dificultats a treballar poden ser: